Over ons

content image

Bestuur

Het bestuur van stichting Stay & Pray bestaat uit vier personen, namelijk Henk & Bertineke Sikkema, Amadeus Heemsbergen en Harm Jan Pijper. Een introductie…

 

Henk en Bertineke Sikkema – Voorzitter / Bestuurslid

Henk en Bertineke Sikkema ontvingen in 2003 de visie om een christelijk centrum op te zetten waar christen zijn ook heel praktisch uitgewerkt wordt. Na jaren van bidden en zoeken is in 2010 de huidige boerderij met 5,7 ha land gekocht. We zien het centrum als een wonder van God en in de afgelopen jaren is onze droom steeds meer werkelijkheid geworden. We verwachten dat de komende jaren veel mensen uit diverse kerken de eenheid van het lichaam van Christus zullen ervaren, geestelijk gevoed en opgebouwd worden en genieten van de prachtige natuur.

Amadeus Heemsbergen – Secretaris

Ik ben Amadeus Heemsbergen en als secretaris betrokken bij stichting Stay & Pray. In het dagelijks leven werk ik als beleidsadviseur bij de gemeente. Ik vind dit een prachtig geloofsproject wat een stevig platform kan bieden voor de vele mensen die de boerderij aandoen. Dit centrum heeft volgens mij de potentie om een diepe impact te hebben in veel levens. Een helder lichtbaken in ons mooie Fryslan!

Harm Jan Pijper – Penningmeester

Ik ben Harm Jan Pijper. In mijn leven wil ik graag zijn op de plek waar God mij wil hebben, ik wil graag wandelen in de bestemming die God voor mij heeft. Ik kan mij geen leven voorstellen zonder Jezus. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven, Hij is het volmaakte offer, het Lam van God dat voor mij geslacht is. Het enige wat ik kan doen is mijn leven aan Hem geven. Terugkijkend op de periode vanaf mijn bekering naar nu kan ik constateren dat een keuze voor Jezus de beste keuze is die je in het leven kan maken, een keuze van eeuwigheidswaarde! Stay & Pray staat voor een plek waar mensen tot rust komen bij Jezus, waar vanuit de liefde van God zorgplekken zijn en dagbesteding wordt gegeven aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Verder is Stay en Pray een plaats waar onderwijs, gebed en aanbidding een belangrijke plaats inneemt. Ik kan mijn helemaal vinden in de visie van Stay & Pray dat vanuit de liefde van Christus mensen worden opgevangen, opgebouwd, bevrijd, geholpen, getraind, maar zeker ook weer uitgezonden. Het is belangrijk om zelf vrij te zijn in Christus om vervolgens naar buiten toe Zijn liefde te geven aan de wereld om ons heen. In het bestuur van Stay & Pray vervul ik met heel veel plezier de functie van penningmeester. Het is niet zo dat ik mij alleen met de cijfertjes bezig houd omdat dit ook mijn dagelijks werk is, maar veel meer om de visie van Stay & Pray als bestuurslid mee te dragen en te verwezenlijken.

Ype van Kammen

Nieuw bestuurslid aangetreden in 2015.

Betekenis naam & logo

content image

Over de naam Stay & Pray

Stay staat voor wonen, overnachten en kamperen in een gastvrije atmosfeer.
Pray staat voor gebed, toerusting en training.

Over het logo

Het logo verwijst naar de brandende struik uit Exodus 3. Het is de plek waar God zich aan Mozes bekend maakt en met hem spreekt over zijn roeping en toekomst. Hier doet Mozes zijn sandalen van zijn voeten om God te ontmoeten en te doen wat God van Hem vraagt.

De brandende struik is een plaats van:

- manifestatie van de Tegenwoordigheid van de Heer,
- bewustwording van Zijn heiligheid (schoenen van de voeten) en gewijde grond,
- ontmoeting en relatie met de God die spreekt en is,
- bewogenheid van God voor zijn verdrukte volk,
- geroepen worden om God te dienen,
- gezonden worden om aan Gods volk verlossing te brengen.

Wij geloven dat de grond van Stay & Pray door de Heer gebruikt zal worden om mensen te ontmoeten en hun levens radicaal te veranderen.